De Functionele Mogelijkhedenlijst: Deze 6 rubrieken zijn bepalend

Om het oerwoud aan begrippen bij UWV wat overzichtelijker voor jullie te maken publiceert ECJP informatie-artikelen, deze week is de Functionele mogelijkhedenlijst, de FML, aan de beurt. Ik zal kort de verschillende rubrieken bespreken en aanvullen met voorbeelden zodat je een beeld krijgt van het materiaal waar een verzekeringsarts mee werkt.

De Functionele Mogelijkhedenlijst; zes rubrieken die bepalen of jij arbeidscapaciteit hebt

De Functionele Mogelijkhedenlijst wordt gebruikt om te bepalen of je arbeidscapaciteit hebt. Tijdens het gesprek ‘beoordeling arbeidsvermogen’ bij het UWV zal de arbeidsdeskundige met dit document in het achterhoofd vragen stellen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw situatie.

De functionele mogelijkhedenlijst is dus een soort checklist. Het is niet een simpele vragenlijst waar een hapklaar antwoord uit komt rollen, de resultaten van de FML worden gecombineerd en na een ingewikkelde berekening komt er een uitslag uit die de verzekeringsarts moet interpreteren om vervolgens een uitspraak te doen over jouw arbeidscapaciteit.

De FML valt uiteen in zes verschillende rubrieken:

 1. Persoonlijk functioneren (vb. concentreren van de aandacht)
 2. Sociaal functioneren (vb. schrijven, horen, zien)
 3. Aanpassen aan fysieke omgevingseisen (vb. hitte, kou, geluid)
 4. Dynamische handelingen (vb. toetsenbord bedienen en muis hanteren)
 5. Statische houdingen (vb. zitten tijdens het werk)
 6. Werktijden (vb. uren per dag)

1. Persoonlijk functioneren

Deze rubriek gaat over hersencapaciteiten zoals het vasthouden of verdelen van aandacht, en hieruit volgend of dit problemen oplevert bij het uitvoeren van een taak. Een voorbeeldstelling uit de rubriek Persoonlijk functioneren:

I-1 Concentreren van aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit andere bronnen. 

 • 0 normaal, kan zich tenminste een half uur concentreren op één informatiebron (boek, documentaire op tv of radio). 
 • 1 beperkt, kan zich niet langer dan een half uur concentreren op één informatiebron (krant, actualiteiten programma op radio of tv). 
 • 2 sterk beperkt, kan zich niet langer dan 5 minuten concentreren op één informatiebron (reclamefolder, reclamespots op radio of tv). 

2. Sociaal functioneren

Dit gaat over globale kunnen, zoals bijvoorbeeld: horen, zien, schrijven. Daarnaast vallen onder deze noemer ook ‘omgaan met met andermans emoties’, ‘samenwerken’ en omgaan met conflicten.  

II-7 Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven aan eigen gevoelens in overeenstemming met de momentane sociale context. 

 • 0 normaal, kan meestal persoonlijke gevoelens op een voor anderen duidelijke en acceptabele manier in woord en gedrag tot uiting brengen.
 • 1 beperkt, brengt anderen in verwarring door onduidelijke, onvoorspelbare of onconventionele wijze van gevoelsuitingen. 
 • 2 sterk beperkt, is doorgaans niet in staat gevoelens te uiten (blokkeert zichzelf) of uit deze ongecontroleerd (ongeremd), ongeacht de reacties van anderen.
Functionele mogelijkhedenlijst

3.  Aanpassen aan fysieke omgevingseisen

In deze rubriek gaat het om omgaan met je fysieke omgeving, de vraag die hier centraal staat: moeten er aanpassingen worden gedaan aan een werkplek zodat jij er kunt werken.

III-6 Stof, rook, gassen en dampen

Het werken in een omgeving waar stof, gas en/of damp de atmosfeer belasten. 

 • 0 normaal, geen specifieke beperkingen 
 • 1 beperkt, namelijk …….. 

4.  Dynamische handelingen 

Hieronder vallen handelingen van lichaamsdelen in het algemeen en van de handen (buigen, duwen, trekken, etc.)  in het bijzonder. Welke activiteiten kun je hoe lang uitvoeren en hoe verhoudt dat zich tot de beperking. 

IV-7 Schroefbewegingen met hand en arm 

Gecoördineerde activiteit van vingers, hand en arm om een voorwerp, met enige krachtsinspanning, een slag te draaien, te buigen of te vervormen. 

 • 0 normaal, geen specifieke beperkingen in het dagelijks leven 
 • 1 beperkt, namelijk …….. 

5.  Statische houdingen

Stilzitten, opstaan, knielen; de houding waarin je werkt wordt in deze rubriek besproken en zo ook de obstakels die jij zou kunnen tegenkomen bij het uitvoeren van een taak.

V-5 Boven schouderhoogte actief zijn

Het verrichten van werkzaamheden boven schouderhoogte, ongeacht vanuit welke lichaamshouding. De aaneengesloten duur wordt pas onderbroken als er substantieel andere activiteiten worden ondernomen waardoor recuperatie kan plaatsvinden. 

 • 0 normaal, kan tenminste 5 minuten achtereen boven schouderhoogte actief zijn (gordijnen ophangen).
 • 1 beperkt, kan minder dan 5 minuten achtereen boven schouderhoogte actief zijn (gloeilamp verwisselen).

“De FML is dus een soort checklist. Het is niet een simpele vragenlijst waar een hapklaar antwoord uit komt rollen, de resultaten van de FML worden gecombineerd en na een ingewikkelde berekening komt er een uitslag uit die de verzekeringsarts moet interpreteren om vervolgens een uitspraak te doen over jouw arbeidscapaciteit.”

6. Werktijden

Over hoe lang en hoeveel je kunt werken gaat de laatste rubriek.

VI-3 Uren per week

Het aantal werkuren per week. 

 • 0 normaal, kan gemiddeld tenminste 40 uur per week werken 
 • 1 enigszins beperkt, kan gemiddeld ongeveer 40 uur per week werken 
 • 2 licht beperkt, kan gemiddeld ongeveer 30 uur per week werken 
 • 3 beperkt, kan gemiddeld ongeveer 20 uur per week werken 
 • 4 zeer beperkt, kan gemiddeld ongeveer 10 uur per week werken

De functionele mogelijkhedenlijst

Ik hoop jullie weer een beetje wijzer te hebben gemaakt en de mist die in het sociale domein hangt weer een beetje te hebben weggenomen.

De functionele mogelijkhedenlijst wordt bij het UWV dus ingezet als je een beoordeling arbeidsvermogen aanvraagt (bijvoorbeeld voor een uitkering of toeslagen). Aan de hand van deze lijst worden de vragen gesteld waardoor ze een beeld kunnen creëeren van jouw functionele mogelijkheden.

Benieuwd naar de volledige lijst? Bekijk hier de volledige functionele mogelijkheden lijst.

Mocht je nou zelf een begrip tegenkomen waarvan je denkt: Wat is dit!? Laat het ons weten, dan zoeken we het voor je uit. Dat kan via een reactie onder dit bericht of via WhatsApp.

Nog even verder lezen?

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram.

Geef een reactie:
Meer artikelen

Verder lezen over een specifiek onderwerp?

Hulp nodig?

App of mail ons:

Of bericht ons op Facebook:

Ervaringscentrum
Jong Perspectief

is dé plek voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking.

Bij ECJP is kun je je vraag of situatie kwijt en vind je praktische steun.

Lees herkenbare ervaringsverhalen en nuttige informatie die je verder helpt met jouw situatie! We zijn er om het  gemakkelijker te maken om keuzes te maken en om twijfels weg te nemen, zodat we met elkaar het maximale uit het leven kunnen halen.

Jongeren leren kennen in
dezelfde situatie als jij?

Zodat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen, tips kunt delen
en een veilige plek hebt om je verhaal te doen?

Meld je dan aan voor ECJP Community, de besloten Facebookgroep
voor en door jongeren met een chronische aandoening.

Zodat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen, tips kunt delen en een veilige plek hebt om je verhaal te doen?

Meld je dan aan voor ECJP Community, de besloten Facebookgroep voor en door jongeren met een chronische aandoening.

Lettertype vergroten
Draai contrast om
Scroll naar top