Wat is de Banenafspraak? En welke voordelen biedt het?

Werk vinden en behouden zou voor mensen met een chronische aandoening, beperking of handicap makkelijker moeten zijn. Daarom is de Banenafspraak in het leven geroepen. Maar wat is dat precies? Wat houdt het in en wat is het voordeel voor mensen met een chronische aandoening? We delen er in dit artikel graag meer over!

Sociaal Akkoord

In 2013 sloot het toenmalige kabinet een akkoord met haar sociale partners, dat wil zeggen dat werkgevers- en werknemersorganisaties aan tafel zaten tijdens het bereiken van het akkoord. In het akkoord zijn twee, voor ons interessante, veranderingen onder het thema ‘arbeidsgehandicapten’ doorgevoerd.

  1. Ten eerste werden de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de Wajong aangescherpt, oude Wajongers moesten worden herkeurd en degene met arbeidscapaciteit, zij het beperkt, werden opgenomen in het doelgroepregister. De herkeuring is inmiddels afgerond.
  2. Ten tweede; de Banenafspraak en ter controle het Doelgroepregister. 

Lees meer over het doelgroepregister: Het doelgroepregister als route naar een passende baan >>

De Banenafspraak

Werkgevers (overheid & de markt) staan garant voor het beschikbaar stellen van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De banenafspraak zorgde er destijd in het akkoord voor dat er geen quotum voor het aannemen van arbeidsbeperkten werd gesteld.

Het quotum hield in dat als een bedrijf meer dan 25 werknemers had dat dan minstens 5% van de werknemers een arbeidsbeperking moest hebben, de banenafspraak en het doelgroepregister kwamen in de plaats hiervan. Om het doel te bereiken is afgesproken dat er ieder jaar gemiddeld 10.000 banen bij moeten komen.  

Welke afspraken hebben de werkgevers gemaakt?

Werkgevers uit zowel de markt als de overheid beloven t/m 2026 125.000 extra banen beschikbaar te stellen voor arbeidsbeperkten. De markt staat garant voor 100.000 nieuwe banen in 2026 (t.o.v. 2013). De overheid zorgt voor de andere 25.000.

Werkgevers kunnen in het doelgroepregister, bijgehouden door UWV, zoeken naar werknemers met een arbeidsbeperking. Om te kijken of er wordt voldaan aan de doelen stelt UWV ieder kwartaal een rapport op. De resultaten van de laatste rapportage laten zien dat de markt goed op weg is om het doel te halen, de overheid heeft nog geen 25% gerealiseerd van wat ze heeft beloofd. 

Het doelgroepregister, voor- en nadelen

Het grote voordeel van het doelgroepregister is dat mensen die erin zijn opgenomen een grotere kans hebben om werk te vinden dat bij hun past. Naast dat werkgevers je kunnen vinden in het register, kun je eventueel ook gebruik maken van een jobcoach, deze kan je ondersteunen in het vinden van een baan en/of het uitvoeren ervan.

Om in het register te komen moet door UWV worden vastgesteld dat je arbeidsbeperkt bent en niet het minimumloon kunt verdienen. Om een gesprek aan te vragen ga je naar UWV.nl. Een nadeel van het register kan zijn dat je jezelf niet kunt uitschrijven.

Indicatie banenafspraak

Over de de indicatie banenafspraak, de verklaring die je moet hebben om in het register te worden opgenomen, gaat mijn volgende artikel.

Heb je ervaringen of vragen die je met ons wilt delen? dan horen wij dat graag en zoeken we het uit! 

Nog even verder lezen?

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram.

Geef een reactie:
Meer artikelen

Verder lezen over een specifiek onderwerp?

Hulp nodig?

App of mail ons:

Of bericht ons op Facebook:

Ervaringscentrum
Jong Perspectief

is dé plek voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking.

Bij ECJP is kun je je vraag of situatie kwijt en vind je praktische steun.

Lees herkenbare ervaringsverhalen en nuttige informatie die je verder helpt met jouw situatie! We zijn er om het  gemakkelijker te maken om keuzes te maken en om twijfels weg te nemen, zodat we met elkaar het maximale uit het leven kunnen halen.

Jongeren leren kennen in
dezelfde situatie als jij?

Zodat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen, tips kunt delen
en een veilige plek hebt om je verhaal te doen?

Meld je dan aan voor ECJP Community, de besloten Facebookgroep
voor en door jongeren met een chronische aandoening.

Zodat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen, tips kunt delen en een veilige plek hebt om je verhaal te doen?

Meld je dan aan voor ECJP Community, de besloten Facebookgroep voor en door jongeren met een chronische aandoening.

Lettertype vergroten
Draai contrast om
Scroll naar top